Om hemsidan

Etiska överväganden

Som antropolog är det viktigt att alltid ha en sektion med etiska överväganden. De allra flesta namn som nämns på hemsidan är pseudonymer, alltså anonyma. Ibland låter jag till och med namnen bara vara förkortningar. Jag gör det i syfte att skydda deras person och vid kortare möten förklarar jag inte alltid att jag kommer att omnämna personerna i fråga.

De allra flesta texterna är på svenska, främst i och med de allra flesta av mina texter är skrivna när jag befinner mig utomlands. Jag använder mig av svenska som en extra åtgärd för att skydda mina informanters identiteter. Jag utelämnar ofta mycket av det material som jag samlar vilket gör att bloggfunktionen på hemsidan snarare är en lättare sammanfattning av den dagens tankar.