Vem är jag?

Rasmus 2

Mitt namn är Rasmus Canbäck. Jag innehar en kandidatexamen i samhällsvetenskap med inriktning socialantropologi, och är nästan färdig med min masterexamen i samma ämne. Jag är intresserad av frågor som relaterar till mänskliga rättigheter, migration, genus och organisation. Jag har besökt över 60 länder och strävar ständigt efter att finna nya utmaningar som inspirerar mig.

Jag har flera års erfarenhet av socialt arbete, med inriktning svenska arbetsmarknadsåtgärder. Det är framförallt inom Röda Korset, där jag sitter i styrelsen för Beredskapskretsen i Sthlm, som jag har arbetat med dessa frågor i våra lokaler på Östgötagatan 67c i Stockholm. I densamma förening bedriver jag en internationell verksamhet som arbetar med migrationsfrågor, med fokus på migrationsvägarna till Europa.

Denna hemsidan använder jag som ett verktyg för att publicera mitt fortlöpande arbete inom aktuella projekt. Den har även en bloggfunktion som jag använder framförallt när jag reser. Under fliken publikationer har jag samlat ett par stycken tidigare reseberättelser mm.

Kontaktinformation:

Rasmus S Canbäck

rasmus@canback.com

+46704451796